எழுத்தறிவித்தவன்

RP Sarathi_1024

இது ஆர்.பி. சாரதியின் வலைத்தளம். கல்வியாளர். எழுத்தாளர். கவிஞர். மொழிபெயர்ப்பாளர். அனைத்துக்கும்மேல் என் அப்பா. அவரைப் பற்றிய குறிப்புகளை இங்கே சேகரித்து வைக்கிறேன் – பாரா